| ورود |
Search
سال1397 (حمایت از کالای ایرانی)

معرفی سازمان

معرفی سازمان

در گذشته و قبل از تصویب ماده واحده مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی اداره امور تاکسیرانی دچار تشتت بود و ادارات و سازمان های مختلف از جمله فرمانداری، بخشداری، شهرداری، ادارات راهنمایی و رانندگی و حتی در بعضی از موارد تشکلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسیرانی و تعاونی تاکسیرانی در امور مذکور خود را ذیمدخل می دانستند و حسب مورد بخشی از امور تاکسیرانی را بر عهده داشتند ( ناظر بر انواع تاکسی های شهری) در سال 1372 کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اداره امور مذکور بطور متمرکز به عهده شهر داری ها محول شد و از شمول قانون صنفی خارج گردید. به همین خاطر در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوطه به تاکسیرانی مصوب 74/8/10 هیئت محترم وزیران در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت سازمانی بنام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تاسیس و متولی قانون بخشی حمل حمل و نقل مسافر درون شهری با تاکسی گردید.

درراستای این موضوع سازمان تاکسیرانی ارومیه نیز با انحلال اتحادیه تاکسیرانی قبلی در سه ماهه سوم سال 1377 تاسیس و طبق آئین نامه اجرائی و اساسنامه مصوب رسما فعالیت خود را آغاز نمود که امید است ارائه خدمات چند ساله سازمان که بدلیل جدید التاسیس بودن دچار مشکلات زیادی نیز بود، مورد توجه شهروندان گرامی قرار گیرد.


 

خلاصه ای از اهداف سازمان

الف: تصدي و اجراي كليه طرح هاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني.

ب: تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

ج: تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز.

د: اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسيداران.

ه: نظارت بر امور رفاهي ، درماني ، تاميني ، فرهنگي ، بازرگاني ، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران.

و: برنامه ريزي در امور اجرايي ،كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

 

خلاصه ای از وظایف سازمان

1- اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهر اروميه و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن.

2-  استفاده از امكانات در اختيار در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرائي و دستور العمل مربوط به آن.

3- به كار گيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايس مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير حمل و نقل عمومي درون شهري.

4- توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني به منظور تامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي براي سرويس هاي عمومي و ويژه.

5- بالا بردن سطح دانش و كارايي پرسنل و رانندگان  دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخود با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها.

6-  استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تامين درآمد سازمان

7- اتخاذ روشهای مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی

8- بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم با رعایت کامل مقررات

9- مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري
10-  نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاصی كه به نمايندگي از طرف سازمان بصورت حقیقی و حقوقی ارائه سرویس می نمایند.

11-  صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني)

12-  تمديد اعتبار پروانه تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آيين نامه.

13-  صدور موافقتنامه اصولي و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي
14-  بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و مورد نیاز

15- تهيه آمار كليه تاكسيها ی فعال پلاک قرمز و پلاک سفید و ..

16-  اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آيين نامه تصويبي و قبول تصميمهاي هيات انضباطي از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی

17-استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اين اساسنامه.

 

 

آمار ناوگان تاکسیرانی شهر ارومیه  1397

ردیف

نوع تاکسی

تعداد

1

تاکسی گردشی

2619دستگاه

2

تاکسی فرودگاه

 84دستگاه

3

تاکسی خطی پلاک قرمز

1270دستگاه

4

تاکسی تلفنی پلاک قرمز

1246دستگاه

5

تاکسی ون

81 دستگاه

6

مسافربر شخصی ساماندهی شده خطی

39دستگاه

7

مسافربر شخصی ساماندهی شده تلفنی

975دستگاه

8

تعداد شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری آژانس شهری

237واحد

9

تعداد شرکت های حمل و نقل مسافر بانوان

17واحد

 

 

نظر سنجی

نظر شما در مورد سایت سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی چیست؟
ثبت نظر  نمایش نتایج

اوقات شرعی

آمار بازدید
دی ان ان